Reference - IT služby

Instalace multimediálních učeben


Datum realizace: 20.11.2007

Zákazník: Gymnázium, Český Krumlov

Popis zakázky: Návrh a realizace počítačové a audiovizuální učebny vybavené AV technikou. Integrace výukového systému světoznámé firmy SMART Technologies. Realizace počítačové sítě a elektrických rozvodů.

Odkaz na klienta: Gymnázium, Český Krumlov

Instalace síťových rozvodů


Datum realizace: 12.05.2007

Zákazník: BUPOSPOL Armaturka Koukol s.r.o.

Popis zakázky: Realizace počítačové sítě a elektrických rozvodů systém Rehau.

Odkaz na klienta: BUPOSPOL Armaturka Koukol s.r.o.